Zdrowie

Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że zdrowie jest bardzo cenne, dlatego profilaktyka w tym zakresie powinna być priorytetem. Oferujemy analizę zagrożeń w tym ocenę ryzyka zawodowego pod kątem ochrony zdrowia. Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, analiza wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego. Wskazywanie stanowisk oraz czynności pracy jakie powinny być wykonywane pomiary czynników szkodliwych - hałas, zapylenie, gazy, promieniowanie, drgania itp. Proponujemy rozwiązania eliminujące czynniki chorobotwórcze od ćwiczeń związanych z pracą statyczną przy komputerze po modernizację hal produkcyjnych oraz dostosowanie stanowiska do wymagań ergonomicznych.