Ochrona Przeciwpożarowa

Ogień odkąd zaczął towarzyszyć człowiekowi - jest ważnym elementem w życiu człowieka. Produkty spalania - ciepło jest niezbędne do ogrzania i przygotowania pożywienia - światło do zapewnienia komfortu życia w nocy, oraz odstraszania zwierząt. Organizowano warty by ogień nie zgasł.
Niestety jeśli proces spalania jest niekontrolowany, zainicjowany bez woli człowieka mamy wówczas do czynienia z pożarem - zjawiskiem niepożądanym.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie ma na celu zapobiegać powstawaniu pożarów, zapewnić skuteczny system sygnalizacji w przypadku zainicjowania zarzewia pożaru w jego zarodku oraz spowodowanie gaszenia.
W przypadku gdy niezbędne jest zabezpieczenie osób znajdujących się w otoczeniu to szybką i bezpieczną ewakuacje.

Oferujemy kompletne i przejrzyste Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego z Planami ewakuacyjnymi i zapewniamy właściwe rozlokowanie sprzętu gaśniczego. Doradzamy w zastosowaniu systemów sygnalizacji pożarowej w tym lamp oświetlenia ewakuacyjnego i informacyjnego.