BHP Konsult  Konsulting, szkolenia  bhp i p.poż

prev next

Wspieramy pracodawców w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

BHP Konsult to działalność skoncentrowana na usługach doradczych, konsultingowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Doradztwo opiera się na znajomości wymagań prawnych oraz najnowszych praktyk zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy, właściwą postawę pracowników. Równie ważnym elementem jest właściwe przeszkolenie pracowników, prowadzimy szkolenia wymagane przepisami oraz dodatkowe na życzenie klienta, dostosowane do potrzeb, jak również z pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Główne zadania

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dokumentacja bhp

Sporządzamy analizę bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje bhp, ocenę ryzyka zawodowego oraz dokumentację wypadkową

Ochrona przeciwpożarowa

Sporządzamy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Plany Ewakuacyjne oraz próbne symulacje ewakuacyjne zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej

Kontakt

BHP Konsult Łukasz Jawornik

ul. Kaliska

87-800 Włocławek

NIP 888 285 49 77

Polska

Email